เอส เอส ดีลิเวอรี่
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 3101202750561
สินค้าและบริการหลัก: อาหาร, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ และความงาม
Web URL : http://anymass.com/oilprezz
หน้าร้าน กระดานข้อความ เกี่ยวกับเรา วิธีการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การรับประกันสินค้า ติดต่อร้านค้า
  Help | ไทย | Eng
อุปกรณ์เสริม สำหรับคนเล่นกล้องทุกระดับ
คุณมีภาพเก่าหรือไม่? เราคืนชีพให้คุณได้
Advertisement
108GADGET.COM : สินค้าแปลกแต่จริง
สินค้าแหวกแนว เชิญที่นี่ครับ!
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน: 
รหัสผ่าน: 
สินค้าและบริการ (9)
  1. เตรื่องหีบน้ำมันพืช Screw Press (7)
  2. ความรู้เรื่องการหีบน้ำมันมะพร้าว (1)
  3. เมล็ดพืชอื่นๆที่สามารถหีบน้ำมันได้ (9)
  4. เครื่องเหวี่ยงแยกผลิตน้ำมันมะพร้าว (7)
  5. ฝึกอบรมการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (0)
  6. เครื่องไล่ความชื้นในน้ำมัน-สูญญากาศ (1)
  7. เครื่องบรรจุซอฟท์เจล SoftGel Filler (1)
  8. เครื่องทอดสุญญากาศ ผลไม้-ผัก (2)
  9. เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย (2)
ข้อมูลร้านค้า
เปิดบริการเมื่อ
12 Mar 2009
แก้ไขข้อมูลล่าสุด
24 Jan 2017
จำนวนสินค้า
30 รายการ
ผู้เข้าชมเว็บ
116,899 ครั้ง
ประกาศ! น.ส. เนตรนภา บุญนภาวงศ์ หลอกขายสินค้าในเน็ท หากพบเห็นอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
  ค้นหาสินค้าและบริการในร้าน
สามารถใส่คำที่ต้องการค้นหา ได้มากกว่า 1 คำ เช่น มือถือ, กล้อง, นาฬิกา
ความรู้เรื่องการหีบน้ำมันมะพร้าว : รายละเอียดสินค้า.
หมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง > อาหาร, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ และความงาม
การหีบเย็นน้ำมันมะพร้าวด้วยเครือง สกรูเพรส
ราคา 1.00 บาท
* ค่าส่ง 0.00 บาท (หน่วยต่อไป + 0.00 บาท/หน่วย)
การหีบเย็นน้ำมันมะพร้าวด้วยเครื่องสกรูเพรส
     
       กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจะมีผลต่อคุณภาพของนำมันมะพร้าวที่ผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็น
การเตรียมวัตถุดิบ เวลา ปริมาณความชื้นของเนื้อมะพร้าวแห้งก่อนเข้าขั้นตอนการบีบน้ำมัน ดัง
นั้นการควบคุมคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวจึงต้องควบคุมขั้นตอนการผลิตทั้งหมด จากการทดลอง
ที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี้
􀂃 การเตรียมวัตถุดิบ
ควรเลือกใช้เนื้อมะพร้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกใหม่เป็นวัตถุดิบ เพื่อป้องกันปัญหาการ
เกิดสีน้ำตาลเมื่อเนื้อมะพร้าวสัมผัสกับอากาศเนื่องจากการที่เอมไซม์ในอาหารยังคงแอกทีฟ ซึ่งทำ
ให้สภาพและลักษณะของสีไม่เป็นที่ต้องการ โดยทั่วไปเนื้อมะพร้าวขูดจะมีปริมาณความชื้น
ประมาณ 50 % ควรนำเนื้อมะพร้าวเข้าอบแห้งภายใน 4 ชั่วโมง ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืนเนื่องจากจุลินท
รีย์ในกลุ่มที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จะเกิดการเจริญเติบโตทำให้เกิดกลิ่นรสที่ไม่ดีในน้ำมันมะพร้าวที่
ผลิตได้
􀂃 การอบแห้ง
การอบแห้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้ำในเนื้อมะพร้าวเกิดการระเหยโดยใช้ความร้อน
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบเนื้อมะพร้าวขูดคือ 50-60 องศาเซลเซียส โดยระยะเวลาในการอบขึ้น
อยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ และความชื้นสุดท้ายของเนื้อมะพร้าวขูดที่ต้องการ ข้อควรระวังในการอบแห้ง
ด้วยเครื่องอบแห้งชนิด Tray dryer ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตจำนวนน้อย(1-2 ตันต่อวัน) หรือการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ คือการเกิดสีน้ำตาลหรือความเสียหายเนื่องจากความร้อนที่บริเวณผิว
หน้าของเนื้อมะพร้าว ดังนั้นจึงควรเกลี่ยเนื้อมะพร้าวขูดเป็นชั้นบางๆ โดยต้องมีการกลับด้านผลิต
ภัณฑ์อยู่เสมอ
􀂃 การบีบน้ำมัน
เนื้อมะพร้าวก่อนเข้าเครื่องบีบน้ำมันแบบเกลียวอัด จะต้องตรวจดูความชื้น ความชื้นที่
เหมาะสมในการบีบคือ 10-20 % เพราะถ้าความชื้นสูงจะทำให้อัตราส่วนของน้ำมันต่ำลง ในขณะ
ที่ความชื้นต่ำจะทำให้เกิดความร้อนสะสมและเกิดการไหม้ของกากเนื้อมะพร้าวในส่วนของช่องบีบ
ซึ่งส่งผลให้น้ำมันมะพร้าวที่ผลิตได้มีสีเหลือง และมีกลิ่นไหม้
สรุป
หลักการที่สำคัญของการผลิตน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นคุณภาพสูงคือขั้นตอนการเตรียม
วัตถุดิบ โดยใช้เนื้อมะพร้าวสดที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบเริ่มต้น โดยจะต้องเข้าขั้นตอนการอบที่
อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ทันทีหลังจากกะเทาะเปลือกจนได้เนื้อมะพร้าวแห้งที่มีความชื้นอยู่
ในช่วง 10-20 % โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการสกัดน้ำมันด้วยเครื่องบีบแบบ
สกรู
ทีมา  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
แก้ไขข้อมูลล่าสุด: Wednesday, 27 May 2009, 21:07:43
หน้าร้าน กระดานข้อความ เกี่ยวกับเรา วิธีการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การรับประกันสินค้า ติดต่อร้านค้า
  Help | | Eng