เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิกใหม่
รายละเอียดการสมัครสมาชิกใหม่
ก่อนที่จะดำเนินการซื้อ-ขาย สินค้าทุกชนิด ภายในเว็บไซท์ คุณจะต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซท์ anymass.com ให้เรียบร้อยก่อน โดยสมาชิกของเว็บไซท์จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ดังนี้
 1. ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการสมัครสมาชิก (สมัครฟรี) รวมถึงการเปิดร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองได้ฟรีด้วย
 2. สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการ จากร้านค้าออนไลน์ทุกร้าน ที่ให้บริการภายในเว็บไซท์ anymass.com
 3. ระบบสมาชิก จะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกคนโดย การสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง สมาชิกจะไม่ต้องกรอก ชื่อ-ที่อยู่ ในการจัดส่งใหม่ทุกครั้ง
 4. สมาชิกทุกคน สามารถใช้บริการพื้นที่ใน anymass.com เปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อจำหน่ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการใช้งานเครื่องมือ สำหรับจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ ผ่านหน้าเว็บไซท์ (ฟรี)
 5. สมาชิกสามารถใช้บริการ ที่ทาง anymass.com เปิดให้บริการสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ ทั้งที่มีในวันนี้ และในอนาคต
  ข้อตกลงการใช้งาน ระบบของเว็บไซท์
 1. ห้ามสมาชิกของเว็บไซท์ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมทุกชนิด
 2. ห้ามสมาชิกของเว็บไซท์ ใช้พื้นที่ของเว็บไซท์ เผยแพร่ หรือนำเสนอข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม ทุกชนิด
 3. ห้ามสมาชิกของเว็บไซท์ ใช้บริการของเว็บไซท์ ที่ขัดต่อ พรบ. กฎหมายการกระทำผิดด้วยคอมพิวเตอร์
 4. สมาชิกที่ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ฟรี ต้องเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 30 วัน มิฉะนั้นระบบจะระงับการเข้าถึงข้อมูลในร้านค้าออนไลน์ของสมาชิก และหลังจากนั้น ภายใน 15 วัน หากไม่มีการแจ้งความประสงค์ และเหตุผลที่จะกลับมาใช้งานระบบร้านค้าออนไลน์ ในชื่อเดิมใหม่ ระบบจะลบข้อมูลร้านค้าของท่านทั้งหมด แต่ท่านยังคงสามารถ ใช้ชื่อสมาชิกที่ได้สมัครไว้ เปิดร้านค้าออนไลน์ใหม่ หรือใช้งานส่วนอื่นๆ ในส่วนของสมาชิกเว็บไซท์ต่อไปได้
 5. หากมีกรณีพิพาทใดๆเกิดขึ้น อันอาจเกิดจากการใช้บริการของสมาชิก ทาง anymass.com ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำผิดของสมาชิกนั้นๆ แต่ทาง anymass.com ยินดีให้ความร่วมมือในการ เปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซท์ของ anymass.com (IP address log) หรือลบข้อมูลที่มีปัญหานั้น
 6. การสมัครสมาชิกกับเว็บไซท์ anymass.com สมาชิกจะต้องระบุข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด หากตรวจพบว่า มีส่วนหนึ่ง ส่วนใด เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง anymass.com มีสิทธ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ข้อมูลการสมัครสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่จะมีการเปิดเผยข้อมูลการติดต่อบางส่วน ระหว่างสมาชิก กับร้านค้า ที่สมาชิกนั้นติดต่อซื้อขายสินค้า หรือใช้บริการกัน โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูลการติดต่อ ในกรณี ซื้อขาย สินค้ากัน ผ่านระบบในเว็บไซท์ ส่วนข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง จะไม่ถูกเปิดเผย
 8. ข้อตกลงการใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต โดยอาจไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบได้อย่างทั่วถึง แต่สมาชิกทุกคนสามารถเข้ามาอ่านระเบียบปฎิบัติ ที่เว็บไซท์ได้ตลอดเวลา และจะต้องปฎิบัติตามข้อตกลงการใช้งาน ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นด้วย
 9. anymass.com มีสิทธ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานของสมาชิกได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่จำเป็น ตามแต่ที่ anymass.com จะพิจารณาเห็นสมควร
 10. หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในเว็บไซท์ การพิจารณาของ anymass.com จะถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: ข้อมูลการสมัครสมาชิก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้ากัน ระหว่างสมาชิกกับร้านค้า จะถูกเก็บไว้เป็นความลับของบริษัท จะไม่มีการเปิดเผย หรือขายข้อมูลต่อให้กับบุคคลอื่น แต่อาจจะได้รับการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่มีการร้องขอตามกฎหมาย หรือจากคำสั่งศาล

ยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซท์ anymass.com
         
นโยบายการให้บริการ | สมัครสมาชิก | ฟรีร้านค้าออนไลน์ | ประกาศโฆษณาย่อย | เว็บบอร์ดกลาง | เกี่ยวกับ anymass.com
ติดต่อเรา: แนะนำติชม-เสนอแนะ | แจ้งปัญหาการใช้งาน | แจ้งสินค้าที่ผิดกฎหมาย